Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yenice Meslek Yüksekokulu / Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü

Program Tanımı ve Hedefleri

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı; muhasebe ve vergi konusunda hizmet veren muhasebe veya müşavirlik bürolarının, kamu veya özel sektör kuruluşlarının muhasebe ve finans departmanlarının ihtiyacını karşılayacak, analitik düşünme yeteneğine sahip, problem çözen, girişimci muhasebe elemanları yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Finansal muhasebe bilgilerini öğrenip, finansal muhasebe ile ilgi dönem içi ve dönem sonu işlemlerini teorik ve pratik olarak uygulayabilme alt yapısına sahip olan, maliyet ve finans bilgilerini kavramış ve finansal tabloları hazırlayıp analizini yapabilen ve yorumlayabilen, sosyal güvenlik işlemlerini ve vergi hesaplamalarını yapan, muhasebe belgelerini işleyip beyanname düzenleyebilen,ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyıp kullanabilen, muhasebe verilerinin mevzuata uygunluğunu kontrol edip değerlendirebilen, işletme yönetimi temel kavramlarını, amaçlarını ve çevreyle olan ilişkilerini, işletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilen, iletişim bilgi ve becerilerini sağlayıp sorumluluk alabilen ve alanında yenilikleri takip edebilen, Türk Hukuk Sistemini ve işletmenin tabi olduğu ticarî mevzuatın temel kurallarını bilen, ekonominin temel ilke ve kavramlarına hakim, ticari hesap yapabilen, mesleki alanda uygulanan muhasebe programlarını bilgisayar ortamında kullanabilen, sayısal verilerin elde edilmesi, işlenmesi, analizi hakkında bilgi sahibi olan, alanında bireysel çalışma becerisine sahip ve girişimcilik yeteneği kazanmış olmaktır.

Ayrıca; tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, toplumsal ve mesleki etik bilincine haiz, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilincine sahip, üretim ve hizmet sektöründe yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama becerisi kazanmış bireyler yetiştirmektir.

DUYURULAR Tüm Duyurular
  • Duyuru Bulunamadı!